Livestream 赞助商 Shop

邀请Tino Benedix

Tino Benedix还未在working-dog注册。 如果你认识这人,
你可以邀请他到访working-dog。

刷新图象
captcha


曾经作为裁判或靶手的赛事

日期 赛事 地点 担任裁判的环节 / 靶手
27.10.2019 SV OG Lugau 2019 - IGP 327.10.2019 (Lugau) Lugau 靶手(IGP)