Livestream 赞助商 Shop

邀请Jeanette Wikman

Jeanette Wikman还未在working-dog注册。 如果你认识这人,
你可以邀请他到访working-dog。

刷新图象
captcha


曾经作为裁判或靶手的赛事

日期 赛事 地点 担任裁判的环节 / 靶手
28.05.2014 FMBB WM - Obedience 201428.05.2014 (Tuusula/Finland) Tuusula 靶手(Obedience Gruppe/Einzel ohne Punkte)