1st Belgian Shepherd Agility Championship of Greece - Agility 3 Medium

Share


赛事:
1st Belgian Shepherd Agility Champi...
赛事级别:
BSCH Agility
赛果表名称:
Agility 3 Medium
:
Agility 3
日期:
21.01.2017
赛事地点:
Korinthos
为求让working-dog的犬赛结果资料更完整,请把现缺的分数发给我们。 请明确输入比赛的地点与日期,如可以的话,请例出裁判和靶手的姓名。 请注意我们只接受国际性及全国性比赛的赛果,省制赛果在这里不会被接纳。

请把文件发送到以下地址:
传真: +49-34602-9991-85

赛果表

统计