Livestream Shop 赞助商

Red Bull ze Stribrneho kamene和Irma ze Zacpalova chovu的繁殖

Share
增添我关注的
犬舍:
ze Zacpalova chovu
联络人:
Marta Lukačiková
电话号码:
只供注册会员观看
手机号码:
只供注册会员观看
电子邮箱:
只供注册会员观看
网页:
只供注册会员观看
幼犬所在地:
只供注册会员观看 只供注册会员观看
 
只供注册会员观看
配种日期:
只供注册会员观看
出生日期:
只供注册会员观看
这窝的幼犬数量:
只供注册会员观看


只供注册会员观看

Red Bull ze Stribrneho kamene

公犬

Irma ze Zacpalova chovu

母犬

近亲繁殖系数 / 祖先流失系数

只供注册会员观看

血统繁殖

只供注册会员观看

Red Bull ze Stribrneho kamene和Irma ze Zacpalova chovu的血统

+血统伸延
第一代 第二代 第三代
  • Nick z Jirkova dvora (短)
  • 21.11.2011, CMKU/DS 84497/11

  • 只供注册会员观看
  • HD 0/0, ED 0/0 (CZ), DNA

Red Bull ze Stribrneho kamene的Red Bull ze Stribrneho kamene曾角逐於以下锦标赛: