Falk Zde-Sko和Fixi od Nechranic的繁殖

Share
增添我关注的
犬舍:
od Nechranic
联系人:
Zdenek Skokan
Zdenek Skokan
电话号码:
只供注册会员观看
手机号码:
只供注册会员观看
电子邮箱:
只供注册会员观看
网页:
只供注册会员观看
幼犬所在地:
只供注册会员观看 只供注册会员观看
 
只供注册会员观看
配种日期:
只供注册会员观看
出生日期:
只供注册会员观看
这窝的幼犬数量:
只供注册会员观看


只供注册会员观看

Falk Zde-Sko

公犬

Fixi od Nechranic

母犬

近亲繁殖系数 / 祖先流失系数

只供注册会员观看

血统繁殖

只供注册会员观看

Falk Zde-Sko和Fixi od Nechranic的血统

+血统伸延
第一代 第二代 第三代
 • Falk Zde-Sko (短)
 • 10. 二月 2008

 • CMKU DS/68281/08/10

 • 只供注册会员观看

 • HD normal, ED 0/0 (CS) DNA gepr.

 • Besi Zde-Sko CS (短)
 • 11. 二月 2003, CMKU 48150/03/05

 • 只供注册会员观看
 • normal

 • Cid Cacho (短)
 • 14. 七月 2007, CMKU DS/66050/07/09

 • 只供注册会员观看
 • HD 0/0, ED 0/0, DNA

 • Gwen ze Zlataku (短)
 • 27. 四月 2010, CMKU 78131/10/12

 • 只供注册会员观看
 • HD 0/0, ED 0/0 (Ausland)

Falk Zde-Sko的Falk Zde-Sko曾角逐於以下锦标赛:

 • 全部 (8)
 • 国际 (1)
 • 全国赛 (7)