Livestream 赞助商 Shop

Furio d'Herrera Del Alcantara和Nessa d'Herrera del Alcantara的繁殖计划

Share
犬舍:
d'Herrera Del Alcantara
联络人:
Marjorie PALOMBA GRIMA
电话号码:
只供注册会员观看
手机号码:
只供注册会员观看
电子邮箱:
只供注册会员观看
网页:
只供注册会员观看
幼犬所在地:
只供注册会员观看


只供注册会员观看

Furio d'Herrera Del Alcantara

公犬

Nessa d'Herrera del Alcantara

母犬

Kennel d'Herrera Del Alcantara

+更多

近亲繁殖系数 / 祖先流失系数

只供注册会员观看

血统繁殖

只供注册会员观看

Furio d'Herrera Del Alcantara和Nessa d'Herrera del Alcantara的血统

+血统伸延
第一代 第二代 第三代